Ön söz

Əziz məsləkdaşlarım!

Hər il olduğu kimi Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyəti 24-26 noyabr 2023-cü il tarixlərində növbəti XII Milli Kardiologiya Konqresini keçirməyi planlaşdırır.

Bildiyiniz kimi fəaliyyətimizin əsas hədəfi Azərbaycanda ürək-damar xəstəliklərinin müalicəsində effektifliyi təmin etmək və bu xəstəliklərin say səviyyəsini ölkəmizdə azaltmaqdır.

Düşünürük, hər il olduğu kimi 2023-cü ilin Fəaliyyət Planıyla da biz hədəflərimizə çatmaqda dəqiq nailiyyətlər əldə etmişik.

Belə ki, peşəkarlıq səviyyəsini artırmaq istəyən hər bir həkim tərəfimizdən təşkil olunan maarifləndirici kurslar və proqramlar, kardiologiyanın ən son nailiyyətlərini özündə ehtiva edən məzmunlarla zəngin elmi tədbirlərdən yararlana bilmişdi.

Bu ilki fəaliyyətimizin yekunu olaraq təşkil etdiyimiz Milli Konqres hədəflədiyimiz yeni bir uğurun təzahürü olacağına inanırıq. Bu səbəblə, elmi tədbirimizin ilk günü yerli və xarici həkimlərin tədris verəcəyi Kardiak MR kursu və iki gün davam edəcək konqresə Azərbaycandan və dünyadan öz sahələrində əhəmiyyətli çəkiyə malik olan dəyərli məruzəçilər və müzakirəçilər dəvət olunmuşdular. Bu konqresdə yenilik olaraq nəzərdə tutulmuş debat şəklində olacaq sessiyalar, Avropa Ürək Jurnalının nümayəndəsi ilə birgə keçiriləcək sessiya bir çox həmkarlarımızın marağına səbəb olacağına ümid edirik.

24-26 noyabr 2023-cü il tarixlərində XII Milli Kardiologiya Konqresində sizinlə görüşməyi və biliklərimizi bölüşməyi ümid edirik.


Hörmətlə,

T.ü.F.D, FESC, FSCAI

Üzeyir Rəhimov

Sədr

QEYDİYYATDAN KEÇMƏYƏ TƏLƏSİN!

Qeydiyyat Bağlanmamış Konfransa Qoşulun

0 gün
:
0 saat
:
0 dəqiqə
:
0 saniyə

tezislər və kliniki hallar

Tezis göndərişi
Kliniki hal göndərişi

Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyətinin XII Milli Konqresinə tezislərin qəbulu üçün son tarix 20 noyabr 2023-cü ildir. Ən yaxşı göstəricilərə malik 5 tezis xüsusi sessiyada şifahi məruzə olaraq təqdim olunacaq. Tezislər verilmiş formaya əsasən hazırlanmalıdır.

Simvolların məsləhət görülən ölçüləri: “Times New Roman”, 12. Tezislərin maksimal həcmi – 300 sözdən ibarətdir. 300-dən artıq söz olan tezislər sistem tərəfindən qəbul olunmayacaqdır.

Başlıq böyük həriflərlə qısaldılmamış şəkildə yazılmalıdır. Növbəti sətirdə müəlliflərin ad və soyadları yazılır. 

Tezislər “İşin məqsədi”, “Material və metodlar”, “Nəticələr” və ”Yekun” ardıcıllığından ibarət olmalıdır. 

İşin adı və tədqiqatın məqsədi mümkün qədər qısa yazılmalıdır. Tezislərdə cədvəl, qrafik və şəkil yerləşdirilməsinə icazə verilmir.

Tezis göndərişi

Əli Əkbərov Xatirəsinə Həsr Olunmuş Kliniki hal müsabiqəsi

Hər ilki ənənəyə uyğun olaraq, bu il də Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyətinin XII Milli Konqresi çərçivəsində Dr. Əli Əkbərovun xatirəsinə həsr olunmuş klinik hal müsabiqəsinə klinik hal təqdimatlarının qəbulu açıq elan edilir.

Klinik hal təqdimatı aşağıdakı qaydalara uyğun olaraq tərtib olunmalıdır

1. Kliniki hal təqdimatı Azərbaycan dilində hazırlanmalı və mətnin həcmi 300 sözdən artıq olmamalıdır. Simvolların məsləhət görülən ölçüləri: “Times New Roman”, 12, 1 sətrlik interval ilə.

2. İlkin olaraq klinik halın adı və müəlliflər və əlaqə məlumatları göstərilməlidir.

Klinik halın adı:

Müəllif:

Müəssisənin adı:

Ünvan:

Əlaqə: tel və e-mail.

3. Klinik hal giriş, klinik hal, müzakirə, açar sözlər (2-3), öyrədici məsələlər ardıcıllığı ilə tərtib olunmalıdır. 2-3 öyrədici məsələ təqdim edilməli və hər biri 2 cümlədən uzun olmamalıdır.

4. Təqdim olunan klinik hal patologiyanın az rastlanması, müayinə və ya müalicə zamanı qarşılaşılan qeyri-adi yönlər baxımından fərqlənməlidir.

5. Foto və ya video materialların keyfiyyətinə xüsusi diqqət yetirilməlidir. Bu materiallar JPEG, AVI və ya DICOM formatında olmalıdır. Klinik halların dəyərləndirilməsində əsas parametrlərdən birinin də materialların keyfiyyəti olduğu nəzərdə tutulmalıdır. Mobil telefon və ya bənzər cihazlarla əldə olunmuş keyfiyyəti yetərli olmayan video materiallar dəyərləndirilməyəcək. Foto və video materialda xəstənin şəxsi məlumatlarının olmamasına, anonimliyə diqqət yetirilməlidir.

6. Mətndə xəstənin adı,soyadı, həmçinin klinikanın adının olmamasına diqqət yetirilməlidir.

7. Abreviaturalardan istifadə edilməməlidir.

8. Ədəbiyyat aşağıdakı formatda göstərilməlidir:

Schroeder S, Baumbach A, Mahrholdt H. The impact of untreated coronary dissections on the acute and long-term outcome after intravascular ultrasound guided PTCA. Eur Heart J 2000;21:137-145.

9. Daha əvvəl AKC konqreslərində təqdim olunmuş, jurnalda çap olunmuş klinik hallar yarışmaya qəbul olunmayacaq.

10. Hər bir həkim tərəfindən maksimum 3 kliniki hal təqdim oluna bilər.

11. Kliniki hallar 20 Noyabr 2023 tarixinə qədər göndərilməlidir. Bu tarixdən sonra təqdim olunmuş kliniki hallar dəyərləndirilməyəcəkdir.

12. Bütün kliniki hallar 10 Noyabr 2023 tarixinə qədər ilkin formada dəyərləndiriləcək və kliniki halın tibbi əhəmiyyəti, təqdimatın hazırlanması və foto-video materialın keyfiyyəti olmaq üzrə 3 parametrə əsasən ən yaxşı göstəriciyə malik 5 kliniki hal seçiləcək.

Klinik hal seçildiyi halda Slayd Prezentasiyası hazırlanmalıdır. Maksimum 9-10 slayd:

1. Titul Slayd: Klinik halın adı, məruzəçinin adı, soyadı, işlədiyi müəssisənin adı, məruzə tarixi, məruzənin keçirildiyi yer.

2. Giriş.

3-5. Klinik halın təqdimatı.

6-7. Müzakirə.

8. Öyrədici məqamlar (çatdırılacaq mesajlar)

9. Ədəbiyyat.


Müsabiqə müraciətlərinin müddəti 20 Noyabr 2023 saat: 23:59

Kliniki hal göndərişi

TƏDBİRİN LEKTORLARI

Dünyanın Hər Yerindən Təcrübə Mübadiləsi

Anjela Solovyova
Rusiya
Cemil İzgi
Türkiyə
Eliano
Polşa
Gökhan Kahveci
Türkiyə
Gültəkin Karakuş
Türkiyə
Leclerq
Fransa
Massimo Lombardi
İtaliya
Petar Seferoviç
Serbiya
Servet Altay
Türkiyə
Yalçın Vəlibəy
Azərbaycan
Zviad Kipiani
Gürcüstan
PROQRAM

Tədbir Planı

Tarix seçin:
24 noyabr
25 noyabr
26 noyabr
Zal seçin:
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
A5
A6
A7
A8
B5
B6
B7
B8
09:00 - 09:30
Opening ceremony
09:30 - 11:20
Introduction in CMR
sədrlər
Cemil İzgi (GB), Jamil Babayev ( AZ), Nicat Alishov (AZ), Gunel Ibrahimova (AZ)
09:30 - 09:50
Physics
Gunel Musayeva (DE)
09:50 - 10:10
Standard Imaging Planes, Cine Imaging and Volumes Analysis
Khatira Abdulalimova (AZ)
10:10 - 10:30
Late gadolinium enhancement
Massimo Lomradi (IT)
10:30 - 10:50
T1 mapping
Ozge Ozden Tok (TR)
10:50 - 11:20
Discussion
11:20 - 11:40
Qəhvə Fasiləsi
11:40 - 14:10
CMR in Ishaemic heart disease
sədrlər
Rashad Mahmudov (AZ), Ulvi Mirzoyev (AZ), Leyla Musayeva (AZ), Yasmin Rustamova(AZ), Vugar Gapagov (AZ)
11:40 - 12:00
The Role of Cardiac MRI in Patients with Troponin-Positive Chest Pain - ischemic/ nn ischemic
Gültekin Karakus (TR)
12:00 - 12:20
Chronic coronary syndrome (stress-CMR)
Massimo Lombardi (IT)
12:20 - 12:40
Viability in CMR
Camil Izgi (GB)
12:40 - 13:00
Nuclear Cardiac Viability Test
Fuad Novruzov (AZ)
13:00 - 13:30
Discussion
13:30 - 14:30
Nahar Fasiləsi
14:30 - 16:30
CMR in clinical practice
sədrlər
Massimo Lombardi (IT), Gokhan Kahveci (TR), Fuad Samadov (AZ)
14:30 - 14:50
Hypertrophic heart (HCMP, athlet's heart, hypertensive heart,)
Yasmin Rustamova (AZ)
14:50 - 15:10
Dilated CMP
Camil Izgi (GB)
15:10 - 15:30
Hemochromarosis
Jamil Babayev (AZ)
15:30 - 16:00
Myocarditis& other inflammatory diseases
Massimo Lombardi (IT)
16:00 - 16:30
Amyloidosis, Sarcoidosis& other infiltrative diseases
Yasmin Rustamova (AZ)
16:30
Small competition&Closing remarks
09:00 - 10:15
Yenilənmiş kliniki tövsiyyələr- 2023
A1
sədrlər
Faig Guliyev (AZ), Muzaffer Degertekin (TR), Vugar Abbasov (AZ)
09:00 - 09:15
Şəkərli Diabet olan xəstələrdə KV Xəstəliklər
Samir Mehdiyev (AZ)
09:15 - 09:30
Kəskin Koronar Sindromlar
Firdovsi İbrahimov (AZ)
09:30 - 09:45
Kardiomiopatiyalar
Servet Altay (TR)
09:45 - 10:00
Endokardit
Mehmet Akbulut (TR)
10:00 - 10:15
Müzakirə
10:15 - 10:45
Qəhvə Fasiləsi
10:45 - 11:15
SATELLITE SYMPOSIUM
11:15 - 12:30
Arterial Hipertenziya
A2
sədrlər
Vəsadət Əzizov (AZ), Rafael Daşdəmirov (AZ), Elman Ələkbərov (AZ)
11:15 - 11:30
Arterial Hipertoniya diaqnostikasında vacib məqamlar
Tofiq Cahangirov (AZ)
11:30 - 11:45
Birincili və İkincili AH yanaşmanın müqayisəli analizi
Qalib İmanov (AZ)
11:45 - 12:00
Qan Təzyiqini nə qədər endirək?
İsak Mustafayev (AZ)
12:00 - 12:15
AH müalicəsində qeyri-medikamentoz üsullar
Yalçın Vəlibəy (TR)
12:15 - 12:30
Müzakirə
12:30 - 13:00
SATELLITE SYMPOSIUM
13:00 - 14:00
Nahar Fasiləsi
13:30 - 14:30
Açılış təqdimatı
15:00 - 15:30
SATELLITE SYMPOSIUM
15:30 - 16:45
EHJ-AKC ortaq sessiya
A3
sədrlər
Petar Seferovic (SRB), Üzeyir Rəhimov (AZ), Servet Altay (TR), Massimo Lombardi (IT)
15:30 - 15:45
Golden 4 in treatment of HF
Petar Seferovic (SRB)
15:15 - 15:30
Natriuretic peptides in management of patients with HF
Aysel İslamlı (AZ)
15:30 - 15:45
Management of heart failure patients with obesity
Philippo Crea (IT)
15:45 - 16:00
Alternative sites for CRPacing
Fərid Əliyev (AZ)
16:00 - 16:15
Müzakirə
16:45 - 17:15
Qəhvə Fasiləsi
17:15 - 18:15
EHJ elmi məqalə yazılma sessiyası
A4
sədrlər
Zviad Kipiani (GE), Jacek Kubica (PL), Nabil Seyidov (AZ), Rəhimə Qabulova (AZ)
17:15 - 17:30
How to make a good research
Christophe Leclercq (FRA)
17:30 - 17:45
How to publish in the European Heart Journal
Philippo Crea (IT)
17:45 - 18:00
Cardiac mortality after revascularization - In light of ISCHEMIA Trial
Eliano Pio Navarese (PL)
18:00 - 18:15
Pulmonary Hypertension treatment and mortality
Marijan Bosevski (MK)
20:00 - 23:00
Kokteyl + Seçki neticelerinin açıqlanması
09:00 - 10:15
Qapaq xəstəlikləri – 1
B1
sədrlər
Yalchın Valibay (TR), Mirali Majidov (AZ)
panelistlər
Fuad Samadov (AZ), Elnur Alizada (AZ), Vusal Hacıyev (AZ), Cabir Gülmalıyev (AZ)
09:00 - 09:15
Kəskin işemik MÇ yanaşma
Gamze Babur Guler (TR)
09:15 - 09:30
Birincili və ikincili MÇ differensiasiyası
Gökhan Kahveci (TR)
09:30 - 09:45
Azlamiş atım fraksiyası və ciddi MÇ xəstələrində cərrahi müalicə
Kamal Cümşüdov (AZ)
09:45 - 10:00
MÇ müalicəsində cərrahi müalicəyə alternatiflər
Məhərrəm Nəsifov (AZ)
10:00 - 10:15
Müzakirə
10:15 - 10:45
Qəhvə Fasiləsi
11:15 - 12:30
Azalmış atım fraksiyası olan xəstələrdə koronar arteriya xəstəliyi
B2
sədrlər
Rafael Dashdamirov (AZ), Elnur İsayev (AZ)
panelistlər
Kamran Musayev (AZ), Muzaffer Degertekin (TR), Anar Əmrah (AZ), Camil İzgi (GB)
11:15 - 11:30
Kliniki halın təqdim edilməsi
Elvira Babaşova (AZ)
11:30 - 11:45
Cərrahi müalicə yanaşması
Rəşad Mahmudov (AZ)
11:45 - 12:00
İnvaziv Kardioloq yanaşması
Ülvi Mirzoyev (AZ)
12:00 - 12:15
Optimal Medikal müalicə yanaşması
Yasmin Rüstəmova (AZ)
12:15 - 12:30
Müzakirə
13:00 - 14:00
Nahar Fasiləsi
14:00 - 15:00
Açılış təqdimatı
15:30 - 16:45
Kardio-Renal Sessiya
B3
moderatorlar
Elnur Azadxanov (AZ), Xəyyam Eyvazov (AZ), Günay Rəhimova (AZ)
15:30 - 15:45
Böyrək Çatışmazlığı və Antikoaqulyant müalicə
Emin Kərimli (AZ)
15:45 - 16:00
Xroniki Böyrək Çatışmazlığı xəstələrində AH idarə olunması
Pərviz Cəfərov (AZ)
16:00 - 16:15
Kontrast nefropatiya: profilaktika və idarə edilməsi
Ceyhun Umudov (AZ)
16:15 - 16:30
ÜÇ xəstələrində BÇ və dializ üsulları
Cəbrayıl Cəbrayılov (AZ)
16:30 - 16:45
Müzakirə
16:45 - 17:15
Qəhvə Fasiləsi
17:15 - 18:15
Kardio-Onkologiya
B4
sədrlər
Təranə Cavadova (AZ), Mehman Ağamalıyev (AZ)
17:15 - 17:30
Aktiv xərçəng xəstələrində kəskin koronar sindromun idarə edilməsi
Mehriban İsgəndərova (AZ)
17:30 - 17:45
Onkoloji xəstələrdə KV görüntüləmə üsulları - irəli ExoKQ rolu
Torə Sadıqova (AZ)
17:45 - 18:00
Kimyavi terapiya zamanı ürək zədələnməsinin önlənməsi üsulları
Sara Bayramzadə (AZ)
18:00 - 18:15
Müzakirə
09:00 - 10:30
Əli Əkbərov Xatirəsinə Həsr Olunmuş Kliniki hal müsabiqəsi
A5
sədrlər
İsak Mustafayev (AZ), Farid Əliyev (AZ), Ruslan Najafov (AZ)Tahir Ahmadov (AZ), Saleh Huseynov (AZ), Emil Hasilov (AZ)
09:00 - 09:10
(empty)
09:15 - 09:25
(empty)
09:30 - 09:40
(empty)
09:45 - 09:55
(empty)
10:00 - 10:10
(empty)
10:15 - 10:25
Gənc kardioloqlara Motivasiya çıxışı
Petar Seferovic (SRB)
10:25 - 10:30
Nəticənin elan edilməsi
10:30 - 11:00
Qəhvə Fasiləsi
11:00 - 11:30
SATELLITE SYMPOSIUM
11:30 - 12:45
Qapaq xəstəlikləri – 2
A6
sədrlər
Camil İzgi (GB), Ramil Əliyev (AZ)
11:30 - 11:45
Simptomatik orta aort darlığı – nə etməli?
Yalçın Vəlibəy (TR)
11:45 - 12:00
Asimptomatik ciddi aort darlığında erkən cərrahi və ya konservativ müalicə strategiyalarının müqaisəsi
Fuad Səmədov (AZ)
12:00 - 12:15
Ciddi Trikuspid çatişmazlığında mövcud müalicə üsulları
Cəmil Babayev (AZ)
12:15 - 12:30
Qapaq xəstəliklərində medikamentoz müalicənin təqibi: laborator və instrumental üsullar.
Xatirə Abduləlimova (AZ)
12:30 - 12:45
Müzakirə
12:45 - 13:15
SATELLITE SYMPOSIUM
13:15 - 14:15
Nahar Fasiləsi
14:15 - 15:30
Ürək Çatışmazlığı
A7
sədrlər
Fərid Əliyev (AZ), Rasim Cəfərov (AZ)
14:15 - 14:30
Ürək çatışmazlığında kliniki tövsiyələrin tədbiqində maneələrin aradan qaldırılması
Anzhela Soloveva (RU)
14:30 - 14:45
ÜÇ xəstələrində medikamentoz müalicənin düzgün zamanlaması (timing in guideline directed medical tr)
Mehriban İsqəndər (AZ)
14:45 - 15:00
ÜÇ köməkçi cihazların tətbiqində hədəfər və reallıq. (Assist device)
Oqtay Musayev (AZ)
15:00 - 15:15
ÜÇ xəstələrində ürəkdaxili defibrillyator müalicəsi: kimlərə İCD taxmayaq?
Tural Məmmədzadə (AZ)
15:15 - 15:30
HFpEF new consesus of ACC 2023
Anastasiya Shcedrigi (RU)
15:30 - 16:00
Qəhvə Fasiləsi
16:00 - 17:30
Milli tədqiqatlar sessiyası
A8
sədrlər
Adil Baxşəliyev (AZ), Yusif Nağıyev (AZ), Kəmalə Zahidova (AZ), Nigar Babazadə(TR)
10:30 - 11:00
Qəhvə Fasiləsi
11:30 - 12:45
Debat – Dislipidemiyaların idarə edilmsəsində dietoloji yanaşma
B6
sədrlər
Azər Məlikov (AZ), Sona Qəhrəmanova (AZ)
panelistlər
Lalə Mahmudova (AZ), Arif Cavadov (AZ), Şəfa Şahbazova (AZ), Anaxanım Səfərova (AZ)
11:30 - 11:45
PRO: Həyatınızı dəyişən pəhriz!
Emil Hidayətli (AZ)
11:45 - 12:00
CON: Statin içirəm, istədiyimi yeyirəm!
Sadi Güleç (TR)
12:00 - 12:15
Cavab
Emil Hidayətli (AZ)
12:15 - 12:30
Cavab
Sadi Güleç (TR)
12:30 - 12:45
Müzakirə
13:15 - 14:15
Nahar Fasiləsi
14:15 - 15:30
Debat – Stabil gərginlik stenokardiyasında müalicə üsulları
B7
sədrlər
Elnur İsayev (AZ), Tofiq Sadıqov (AZ)
panelistlər
Musa Qəhrəmanov (AZ), Ramil Əliyev (AZ), Gülanə Ağayeva (AZ), Gülşen Süleymanova (AZ)
14:15 - 14:30
Kliniki halın təqdim edilməsi
Natavan Tağızadə (AZ)
14:30 - 14:45
Optimal Medikal müalicə yanaşması
Üzeyir Rəhimov (AZ)
14:45 - 15:00
İnvaziv Kardioloq yanaşması
Rüfət Zeynalov (AZ)
15:00 - 15:15
Cərrahi müalicə yanaşması
Vüqar Qapaqov (AZ)
15:15 - 15:30
Müzakirə
15:30 - 16:00
Qəhvə Fasiləsi
16:00 - 17:30
Açıq Mikrofon – AKC ilə dialoq
B8
sədrlər
Elnur İsayev (AZ)

Quick Contact

TƏRƏFDAŞLARIMIZ

Qonaqlama

Hörmətli qonaqlar!

Uçuş və otel rezervasiyası ilə bağlı bütün məsələlər üçün agentliyimizlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.


BAYRAMOV SAMIR

TOUR MANAGER


59A, Hasanoglu str, AZ1072/Baku Azerbaijan

Phone/fax: +994(12) 465-70-82 ; 465-70-62

Mob: +994(55) 514-18-77

E-mail: office@weekend-travel.net

Web: www.weekend-travel.net